tigers channel
join us
viewcart2

הפילוסופיה של הטאקוונדו

היסודות הפילוסופיים של הטאקוונדו ויישומם

עבודה לדאן-4 מאת מעיין רוגל

החלק המובא כאן הינו ההקדמה למאמר . לקריאה מלאה, הורידו את המאמר המלא כאן.

הקדמה:
מאז שהפך הטאקוונדו לספורט אולימפי חל בו פיצול. במקום אמנות לחימה בלבד, הפך הטאקוונדו לשילוב של אמנות לחימה וספורט. כל מה שנוגע לנושא הקרבי התרחק מהמקורות הפרקטיים, והפך להתמחות ספוריטיבית ב’משחק’ של קרב, ובו חוקים מוגדרים. במקביל לתחום זה המשיך להתקיים הטאקוונדו הטכני- הפומסה.

בשנים האחרונות הפך גם הפומסה לתחום תחרותי. ב-2006 התקיימה אליפות העולם הראשונה בקוריאה, דבר שסימן את הפיכת תחרויות הפומסה מתחרויות אירופאיות מקומויות לתחום כלל עולמי, עם שאיפות להיכנס לאולימפידה. אך ברגע שנכנס האלמנט התחרותי לתוך הפומסה התחיל תחום זה, כמו התחום  הקרבי, להתרחק מהמקורות של אמנות הלחימה. הפומסה התחרותי עוסק באסטטיקה יותר מאשר ביעילות. יופי התנועה יותר מאשר היכולת שלה לסייע במצב של קרב.

אחרי אליפות העולם הראשונה בקוריאה, בה לקחתי חלק, התחלתי להבין לעומק את  השינוי שחל בטאקוונדו, ותקופה ארוכה התרחקתי מתחרויות הפומסה, במטרה לבחון לעומק האם זה הטאקוונדו בו אני רוצה לעסוק. ב-2007 השתתפתי בסמינר פומסה בספרד, אותו העבירו שני מאסטרים בכירים מקוריאה, מאסטר איק פיל קאנג ומאסטר סו-נאם פארק. הסימנר הזה שינה את דעתי.
במהלך הסמינר שמו דגש שני המאסטרים על יעילות התנועות, על יישומם בקרב, הבנתם, על עקרונות מהותיים כמו כיווץ והרפיה, ושאיפה לעבוד מהמצב הטבעי של הגוף. בעקבות סמינר זה הבנתי את החיבור שבין הפומסה התחרותי לבין הטאקוונדו כאמנות לחימה אוטנטית, והמשכתי באימוני.
אך שוב ושוב, בתחרויות וסמינרים וידע המגיע אליי דרך המאמן שלי, דרך נבחרת הפומסה ודרך המשתתפים בה, אני רואה את המרחק שממשיך להיווצר בין התחומים התחרותיים של הטאקוונדו לבין הטאקוונדו האותנטי, המקורי, אמנות הלחימה הפרקטית והיעילה, אותה לימדו אותי מוריי במשך 20 שנים של אימונים.

בעבודה זו אנסה להתחקות אחר המקורות הפילוסופיים העקרוניים של הטאקוונדו, אבחן דרכים ליישם אותם בתוך אימונים יומיומיים, ואבחן דרכים אפשריות לחבר, כמאמנת, בין תורת הלחימה של הטאקוונדו, שורשיה הפילוסופיים ובין ענפיה התחרותיים.

להמשך קריאה יש להוריד את המאמר המלא כאן.

מועדון טייגרס טאקוונדו בהנהלת ארז אהרוני. 2011 © כל הזכויות שמורות. האתר נבנה ע"י Moving.Paper והוא נראה במיטבו בפיירפוקס או כרום.